DE PRAKTIJK


Het Team

Esmé Calis OP BlaricumEsmé Calis, orthodontist.

Op 14-jarige leeftijd werd Esmé behandeld door een vrouwelijke orthodontist. Dit heeft haar zodanig geïnspireerd dat haar beroepskeuze al gauw gemaakt was. Van 1995 tot 2000 heeft zij tandheelkunde gestudeerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Omdat er aansluitend geen opleidingsplaats beschikbaar was, heeft zij gewerkt als kindertandarts in Den Haag en als orthodontisch assistente in Bussum. In 2002 kon zij starten met de 4 jaar durende specialisatie-opleiding orthodontie, ook aan het ACTA. In 2006 heeft zij deze opleiding afgerond en heeft zij in diverse praktijken door het hele land waargenomen. Sinds juni 2008 heeft zij een eigen praktijk in Blaricum. Esmé woont in Loosdrecht, is getrouwd en heeft een dochter, Charlotte.

Gegevens orthodontist:
BIG-registratie: 89053896602
AGB-code: 13051424

Lid:
KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde)
VvO (Vereniging van Orthodontisten)
NVOS (Nederlandse Vereniging Orthodontische Studie)
EOS (European Orthodontic Society)

Brit Swerissen, baliemedewerkster.

Brit Swerissen OP blaricum

Per 1 juli 2011 is Brit werkzaam bij ons als baliemedewerkster.
Als u telefonisch contact met onze praktijk opneemt zult u haar aan de telefoon krijgen. Na uw bezoek aan onze praktijk kunt u bij Brit aan de balie direct een nieuwe afspraak maken.

Voordat Brit bij ons kwam werken is zij ruim 3 jaar werkzaam geweest bij een grote tandheelkundige praktijk in Hilversum. Zij was toe aan een nieuwe uitdaging en die heeft ze bij ons gevonden.
Brit werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Samen met haar man woont zij in Hilversum, net als haar twee (volwassen) kinderen.

- OP Blaricum

Annemarie Post, orthodontisch assistente.
Annemarie is haar carrière begonnen in een orthodontiepraktijk in Hilversum. Daar heeft zij na een aantal jaar Esmé leren kennen, die in deze praktijk waarnam.
Annemarie woont in Blaricum en hoorde dat er in dit dorp een orthodontist zou komen. Natuurlijk was ze meteen erg enthousiast, helemaal toen bleek dat Esmé deze praktijk ging opzetten. Aanvankelijk heeft zij nog een kleine twee jaar in Hilversum gewerkt en kon in februari 2010 de overstap naar Blaricum worden gemaakt. Destijds alleen op de woensdagmorgen, later ook op de dinsdag. Ze werkt hier met veel plezier, vooral ook omdat veel patiënten die in deze praktijk komen bekenden zijn van Annemarie. Annemarie is getrouwd en woont met haar man en kinderen in het oude centrum van Blaricum.

Saskia Loohuizen OP BlaricumSaskia Loohuizen, orthodontisch assistente.
Sinds 21 november 2011 is Saskia werkzaam als assistente bij Orthodontiepraktijk Blaricum. Na zestien jaar gewerkt te hebben als tandarts- en preventieassistente in een praktijk te Hilversum,werd het tijd voor iets nieuws!
Van oud-collega Brit, baliemedewerkster van Orthodontiepraktijk Blaricum, hoorde Saskia dat er plek was voor een nieuwe assistente. De knoop werd doorgehakt en opnieuw zijn zij nu collega’s!Saskia heeft veel plezier in het leren van veel nieuws op het gebied van tandheelkunde en orthodontie, zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Samen met haar vriend, dochter Thirza en zoontje Christian woont zij in Hilversum.

EdithEdith Hassinen, orthodontisch assistente.

Ik heb 6 jaar gewerkt als tandartsassistente in Ommen. Toen vond ik het tijd voor iets anders en ben ik bij de Marine gegaan. Ik had gehoopt als tandartsassistente te kunnen werken maar dat was niet mogelijk en na een jaar heb ik toen besloten om uit dienst te gaan. Vervolgens heb ik in diverse orthodontiepraktijken gewerkt; in Nieuwegein, later in Kampen, maar ook in het buitenland (Londen, Frankfurt, Guildford). Sinds 2009 werk ik bij een orthodontist in Hilversum en in Blaricum werk ik als invalkracht.

consultkamer

Consultkamer

Consultkamer

In de consultkamer vinden de consult- en bespreekafspraken plaats. Deze kamer kan echter ook voor alle overige behandelingen worden gebruikt, bijvoorbeeld als er een lastige behandeling moet worden uitgevoerd of als er behoefte is aan wat meer privacy.

Behandelzaal

Op de behandelzaal worden de controles uitgevoerd, wordt apparatuur geplaatst en verwijderd en worden foto’s en afdrukken genomen. Er staan vier behandelstoelen, van elkaar gescheiden door een half muurtje, zodat er wel sprake is van privacy. Bij elke behandelstoel staat een klein krukje, zodat u als ouder bij uw kind kunt blijven tijdens de behandeling.

Privacy
Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder medeweten en toestemming van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor de tandarts, specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Gaat u verhuizen naar een andere regio in Nederland of naar het buitenland, dan kunt u bij ons uw gegevens (behandeldossier, foto’s, gebitsmodellen) ophalen, zodat u deze kunt meenemen naar degene die uw behandeling zal voortzetten. Wij zullen u wel vragen te tekenen voor ontvangst van uw gegevens.

behandelzaal

Behandelzaal

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Klachtenregeling
Wij doen ons best om u tevreden te stellen. Het kan altijd gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, vindt dat u niet goed door ons behandeld wordt. Wij stellen het op prijs als u dit in een vroeg stadium aan ons vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Uw op- en aanmerkingen zijn heel waardevol voor ons. Uw mening kan ons verder helpen in ons proces om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We streven ernaar om een klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Op- en aanmerkingen die wij tijdens het werk opvangen worden door ons schriftelijk vastgelegd. Daarnaast worden uw opmerkingen in ons werkoverleg besproken zodat het hele team er van kan leren.

Mocht u vinden dat uw op- of aanmerkingen niet serieus genomen zijn, dan is er voor u de mogelijkheid om contact op te nemen met de beroepsvereniging van de orthodontist, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde (KNMT) . De KNMT heeft een klachtenregeling, waarbij wij zijn aangesloten. U kunt de KNMT op de hoogte brengen van uw onvrede over de behandelaar en de KNMT kan tussen u en de behandelaar bemiddelen over uw vragen en verzoeken.

Meer informatie over de klachtenregeling van het KNMT vindt u hier.