EERSTE CONSULT

Tijdens een eerste consult wordt een globale indruk verkregen over de gebitssituatie en er wordt beoordeeld of een orthodontische behandeling nodig is en zo ja, op welke termijn deze zou kunnen worden uitgevoerd. Het eerste consult wordt uitgevoerd door de orthodontist en duurt een klein half uur. De kosten bedragen € 26,75. U kunt bij uw verzekeringsmaatschappij navragen of dit wordt vergoed. Tevens kunt u navragen in hoeverre u verzekerd bent voor een orthodontische behandeling.

Indien wordt besloten dat een behandeling wenselijk of noodzakelijk is, wordt een vervolgafspraak gemaakt. Tijdens deze tweede afspraak wordt het uitgebreid onderzoek verricht. Er worden onder andere gezichts- en gebitsfoto’s, röntgenfoto’s en gebitsmodellen gemaakt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door één van de assistentes en duurt ongeveer een half uur. De kosten van het onderzoek bedragen € 256,44.

“Ontspannen sfeer in de praktijk is fijn. Ik zie dat de onderlinge verhoudingen goed zijn. Iedereen werkt met plezier in dit team.”

Aan de hand van de gegevens die voortkomen uit het eerste consult, de foto’s en de modellen, zal de orthodontist een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt door de orthodontist met u besproken en neemt een klein half uur in beslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Na de bespreking krijgt u een specifieke kostenbegroting. Indien u akkoord gaat met het voorgestelde behandelplan en de daaraan verbonden kosten, worden de afspraken voor het plaatsen van de apparatuur ingepland. Na het plaatsen van de apparatuur zullen wij u ongeveer één keer per maand voor controle terugzien.